english
Црква Св. Димитрија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању цркве Св. Димитрија за споменк културе, бр. 1043 (Сл. гласник РС бр. 39 од 5. септембра 1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

У Грачаничкој повељи 1314-1316. помиње се село Сушица, удаљено 2 км од манастира Грачанице. Историја и живот овог села прати се и кроз позније историјске изворе. Међутим, података о подизању старе цркве у Сушици нема. Била је посвећена Св. Димитрију. Почетком 19. века цркву је порушио Јашар-паша Xинић из Приштине, а од грађе сушичке и других порушених цркава, градио мостове на реци Ситници. Реконструисана је 1991. године на остацима храма из 14. века.