english
Археолошки локалитет Каљаја
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
предримско доба
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 76 од 1.3.1986.г. Закон о заштити споменика културе САП Косово (Сл. лист САПК 19/77).

У селу Тенеш До, на брду Каљаја, налазе се остаци бедема и зидова грађевина из којих мештани ваде камен. По обронцима брда виде се трагови горења, на основу чега се претпоставља да је насеље горело. Изоравани су фрагменти керамичких посуда и опеке. На једном врху, на падини брда, налази се већа гомила шљаке, која указује на постојање радионица за прерађивање руде.