english
Остаци цркве "Ћелије"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Ктитор
Младен Владојевић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 691 од 29.9.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

У селу Шашковцу, изнад Доњег Шашковца налазе се остаци цркве познате под називом 'Ћелије у Шашковцу'. Црква се датује у 14. век, у време оснивања овог насеља – као насеља рудара из јањевачког рударског центра. Црква се до осамдесетих година 17. века помиње као значајан центар преписивачке и књиговезачке делатности.