english
Црква Св. Преображења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1861
Сликари
Димитрије ЛазаревићТеодор Илић Чешљар
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 121 од 27.3.1980.г. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

Српско село Пасјане смештено је у Горњој Морави, на друму који из Гњилана води у Прешево. Познато од старина, први пут је поменуто у даровној повељи кнегиње Милице хиландарском пиргу Св. Василија, а затим у 17. веку као једно од коначишта на путу за Цариград. Једнобродна црква Св. Преображења подигнута је трудом мештана 1861. и током турске владавине више пута је рушена, паљена и обнављана. Зидно сликарство у техници "ал секо" и иконостас потичу из 19. века. У цркви је било сачувано неколико старијих икона из 17. и 18. века.