english
Црква Св. Јована
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 588 од 29.12.1965. Закон о заштити споменика културе ( Сл. гласник СРС бр. 51/59).

Село недалеко од Дренице јужно од пута Пећ – Митровица. Ова парохијска црква невеликих димензија, обновљена је 1967. Према познатим подацима, на темељима из 14. века у 16. столећу подигнута је црква св. Јована. Живопис, делимично сачуван, настао је у другој половини 16. века. Око храма је велико и старо српско гробље са неколико великих камених надгробних крстова са и без натписа из 17, 18. и 19. века.