english
Преобрашка-Калуђерска црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 959 од 31.12.1964.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

У јужном засеоку села Леочине, поред Калуђерске реке, налазе се остаци тзв. 'Калуђерске' или 'Преобрашке' цркве. Према архитектонским обележјима сачуваних зидова црква се датује у 14. век.