english
Црква Св. Ђорђа са гробљем
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 248 од 16.4.1958. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).

Метохијско село североисточно од Пећи, са црквом која је обновљена у време Макарија Соколовића. Остаци фресака потичу из истог времена. Црква је окружена старим гробљем, где је сачувано неколико камених крстова. На једном је сачуван занимљиво стилизован људски лик налик на крст, са проширењем на горњем краку у виду главе и бочним крацима са продужењима окренутим надоле, уместо руку.