english
Праисторијски археолошки локалитет
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
неолит
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 338 од 16.10.1981.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Рудник, на делу падине која се на граници потеса Долови, Доње поаре и Бање брдо, лучно повија око једне плитко мочварне увале, на 35 приватних парцела, по површини се налазе углавном делови керамичких посуда из периода старијег и млађег неолита, тј. старчевачке и винчанске културне групе. Мањим ископавањима 1967/68. године потврђено је да се ради о изузетно богатом и важном локалитету.