english
Манастир Св. Тројица
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 754 од 26.10.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник РС бр. 51/59).

Налази се десетак километара југоисточно од Суве Реке, у селу које је постојало још у доба Немањића, о чему сведочи низ цркава од којих је најстарија била посвећена Богородици Одигитрији. Манастир Св. Тројице се налази ван села, у подножју планине Русинице и највероватније потиче из 15. века. Црква је једнобродна, зидана притесаним каменом, а фасаде су делимично украшене керамопластичном декорацијом. Највише пажње је посвећено олтарској апсиди, где је примењен тзв. "ћелијасти" систем зидања са опеком која уоквирује сваки камени блок, слепим плитким нишама и орнаментом од опеке постављене у виду цик-цак линије испод кровног венца.