english
Црква Св. Ваведења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1451/1452
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 958 од 31.12.1964. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

У селу Пећанима, које се први пут помиње 1348. у повељи цара Душана манастиру Св. Арханђела код Призрена, налази се црква Ваведења Богородичиног. Изграђена је и фрескама украшена 1451/1452. у време деспота Ђурђа Бранковића. Деспот Ђурђе Бранковић, његова жена Јерина и њихова деца, били су поменути у фреско натпису који се изнад улаза у цркву видео све до краја 19. века, када је црква Ваведења претрпела знатна оштећења. Изнад цркве Ваведења налази се испосница са фрагментима сачуваног фреско сликарства.