english
Потес Гогин Вир
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
праисторија
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 629 од 26.12.1985.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

На потесу Гогин вир, у селу Бабуш, на приватном имању, приликом орања уочавају се делови керамичких посуда из праисторијског периода. Локалитет се налази на левој страни сеоског пута Бабуш-Мираш.