english
Кућа Гаше Милојевића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1942. формирана прва партијска ћелија СКОЈ-а
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 939 из 1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Биба, Општина Урошевац, налази се кућа у којој је почетком 1942. год. формирана прва партијска ћелија и први актив СКОЈ-а за село. У новембру 1942. год у њој је одржан састанак на ком је формиран Привремени војни штаб за Косово и Метохију. Кућа је била и једна од сигурних база за прихватање чланова СК и ОК КПЈ и других илегалаца.