english
Археолошки локалитет Каљаја
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 633 од 26.12.1985.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Бурнику налази се неистражени локалитет Каљаја.