english
Црква и градитељска целина
Основни подаци
Место
Грболе - Софтовић
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1942-1943 место састанка ОК КПЈ
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, 1967. година. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Североисточно од Урошевца у близини села Софтовић налази се засеок Грболе који је током рата био снажно упориште и сигурна база чланова ОК КПЈ за Косово и Метохију, база за прихватање курира и многих илегалаца. У њему је крајем 1942. и почетком 1943. год. боравио ОК КПЈ за Косово и Метохију који је ту издавао лист 'Глас народа'. У јулу 1942. год. ту је одржано познато јулско саветовање ОК КПЈ при чему су донети закључци за даљи рад и даљу борбу. У нападу 1942. год. село је попањено а становништво подвргнуто тортурама од батињања до бацања живих људи у ватру.