english
Црква Св. арханђела
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV/XVIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1420
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 502 од 19.7.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59) и (Сл. гласник СРС бр. 16/65).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Манастирска црква Св. Арханђела из XIV века обновљена је 1700. То је једнобродна грађевина са припратом. На западној фасади пробијена су два већа правоугаона прозора. Испод млађег слоја фресака с почетка XVIII века и површина прекривених кречом, провирује још неоткривено сликарство из XIV–XV века. У цркви се чува неколико икона из XVII и XVIII века. Изнад цркве постојао је црни бор који је, по предању, засадио цар Душан и који је трајао до 1975. године.