english
Велики и Мали Петрич
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1418
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 959 од 31.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Остаци средњовековних градова Велики Петрич и Мали Петрич (Петрич, Петрч, Велика и Мала Калеја) налазе се код села Горња Неродимља, западно од Урошевца. Оба града подигнута су на врховима тешко приступачних брда, изнад ушћа Големе и Мале реке. Намена ових утврђења била је да штите путеве и дворац српских владара у Неродимљи. Петрич се помиње у биографији краља Стефана Дечанског, у вези његовог сукоба са сином, краљем Стефаном Душаном, који се догодио 1331. Није познато у којем је од ова два града стари краљ био заробљен. Основа Великог Петрича је овалног облика, са две куле на западном и јужном бедему и једном великом округлом кулом у самом утврђењу. Поједини бедеми сачувани су и до 4 m висине. Мали Петрич је потпуно у рушевинама. У густом растињу уочавају се незнатни остаци јужног бедема и трагови могуће капије. Велики и Мали Петрич нису истраживани нити конзервирани.