english
Кућа Милана Зечара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1942/1943. одржавани састанци СКОЈ-а
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 941 од 18.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Реткоцер, Општина Урошевац, налази се кућа у којој је живео и радио један од организатора партијског рада на територији Урошевца, командант 24 дивизије НОВ и ПОЈ, члан КПЈ и народни херој Милан Зечар. Током другог светског рата кућа је била једна од база КПЈ из Урошевца и чланова ОК КПЈ. У њој су одржавани састанци партијске организације и СКОЈ-а и прихватани илегалци.