english
Остаци средњовековног града Сврчина
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 960 од 31.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Средњовековни град Сврчин био је место где је Душан крунисан за краља 8.септембра 1331. године. Остаци града се тешко препознају, али је и на Сврчинском брду и у непосредној околини откривен грађевински материјал, остаци цркве Св. Јована и новац, па се може претпоставити да се ради о већем комплексу различитих грађевина везаних за град Сврчин.