english
Црква Св. Краља Уроша
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1933
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању цркве Св. Уроша за споменик културе, бр. 100 (Сл. гласник РС бр. 5 од 17.2.2000.г.); Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 595 од 9.12.1965 Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94); Закон о заштити спо

Подигнута је 1933. године као петокуполна грађевина триконхалне основе, према пројекту архитекте Јосифа Михаиловића из Скопља. Као узор за компоновање разуђеног горњег дела храма са куполама послужила је црква манастира Грачанице. Изведена је у комбинацији бетона, камена и опеке, а потом омалтерисана. Декорацију чине шаховска поља са крстовима, флорални мотиви и опека у кровном венцу. Главна купола почива на четири слободна стуба. Сводови травеја су полуобличасти, а над припратом је подигнута галерија. Живопис је осликао Јанко Кузмановић из Галичника, од 1932. до 1936. године, који је заједно са Викторијом Пузановом из Косовске Митровице, аутором престоних икона и аутор сликане декорације богато резбарене иконостасне преграде.