english
Стара црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 117 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Десетак километара северозападно од Урошевца, поред Штимаљске реке, смештено је село Мужичане. Први пут се помиње 1455. у турском попису области Бранковића. Стара сеоска црква са гробљем смештена је на крају села.