english
Археолошки локалитет Код цркве
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 120 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

На археолошком локалитету 'Те Кисха' – 'Код цркве' у селу Рачак уочавају се остаци зидова и бедема који су опасивали средњовековну цркву подигнуту на рановизантијским темељима. По површини уочавају се делови керамичким посуда из поменутих периода.