english
Манастир Св. Никола
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 119 од 27.3.1980.г. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК 19/77).

У селу северно од Гњилана, у близини манастира Драганца, постоји топоним Манастир на којем су се сачувале развалине цркве Св. Николе. Име села се везује за оближње Ново Брдо, односно за обезбеђивање приступу тврђави и рударским окнима. Претпоставља се да је из 16. века.