english
Остаци тврђаве Градиште-Чајлије
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 957 од 18.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

На врху Чајлије, изнад ушћа Пиљевачког потока у Лепенац, уочава се град са два појаса утврђења. Град је данас потпуно у рушевинама, али се уочавају остаци донжон куле, као и обриси других грађевина. Прилаз граду, на најприступачнијем месту, са северне стране, био је заштићен кулом. Од ње се пружа бедем, са још једном кулом од које је био подигнут одбрамбени зид који се спуштао у подножје брда, према реци Лепенац.