english
Ракановац
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1944
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика кулутуре у Приштини ( бр. ? Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

На ливади лево поред пута Штрпце-Брезовица, а 800 метара од села Брезовица, бугарски фашисти су 28. јуна 1944. год. стрељали 46 родољуба, међу којима и 12-оро деце, као одмазду за једног свог погинулог војника.