english
Црква Св. Николе у Готовуши
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Николе у Готовуши
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1422
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 235 од 16.4.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
Црква - спољашност и унутрашњост