english
Црква Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1557
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању цркве Св. Богородице за споменик културе, бр. 1402 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр, 71/94).

Црква Св. Богородице у Готовуши саграђена је после обнове Пећке патријаршије 1557. год. Данашњи облик црква је добила у обнови из 1886. год. То је једнобродна грађевина засведена полуобличастим сводом. Живопис из 16. века сачувао се само у олтарском простору. Иконостас из 1888. год. радио је зограф Евгеније из Дебра.