english
Остаци муслиманског верског објекта.
Основни подаци
Место
Бродосавце
Прикажи на мапи
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 926 од 15.12.1967. године Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Испред села Бродосавце виде се остаци муслиманског верског објекта који се може дефинисати као џамија јер се препознају делови минарета.