english
Манастир Велика Ремета
Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Велика Ремета
Место
Велика Ремета
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1540/1560
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1022
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1942/49. од 22.11.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6

Манастир са црквом посвећеном св. Димитрију, смештен на јужним обронцима Фрушке горе, први пут се помиње средином XVI века у ферману султана Сулејмана II. Претпоставља се да је настао нешто раније, иако га предање везује за краља Драгутина. Због многобројних разарања и обнова у великој мери му је измењена првобитна архитектонска концепција. Манастирска црква је једнобродна, са споља тространом а изнутра полукружном олтарском апсидом и са правоугаоним певничким просторима. Над пресеком наоса и трансепта уздиже се полигонална купола. Испред припрате, која је од наоса одвојена стубовима, подигнут је седмоспратни звоник. Његову богату фасадну декорацију чине кордонски венци, угаони пиластри, профилисани кровни венци и прозорски отвори различитих облика и величина. Звоник се завршава зиданом лантерном на пирамидалном крову. Истраживања су показала да је црква манастира Велика Ремета била живописана у XVI веку и изнутра и споља. Осим неколико фрагмената, живопис се није сачувао, што је судбина и иконостаса из 1753, чији је аутор највероватније Василије Романович. Времену осликавања иконостаса припадају горње партије зидова и свод, као и већина конака који окружују цркву. Масивност и спратност конака, изведених комбинацијом камена и опеке у духу барока, доприносе изгледу утврђења. Велика обнова 1982. вратила је манастиру већину његових функција, угашених током I светског рата, када је претрпео знатна оштећења. Мањи конзерваторско-рестаураторски радови вршени су и 2000.