english
Манастир Витовница
Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Витовница
Место
Општина
Период
Период градње
1289/1291
Ктитор
краљ Милутин
Сликар
Михаило, Евтихије
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 548
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
12
Датум уписа у локални регистар
28.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр.1941/1,од 31.12.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6

Манастир Витовница са црквом посвећеном Успењу Богородице смештен је на десној обали истоимене реке, у близини Кучева, источно од Петровца на Млави. Према предању, манастир је изградио краљ Милутин после победе над бугарским одметницима Дрманом и Куделином, између 1289. и 1291. Први писани помен о Витовници потиче из 1537, из времена турске власти. Обновљена је 1856, трудом игумана Хаџи Стефана Бојовића. Том приликом, браћа Иван и Милија Марковић извела су живопис и сликану декорацију иконостасне преграде. Успењска црква, грађена у стилу моравске архитектуре, малих је и складних пропорција, сажете триконхалне основе, са конхама споља полигоналним, а изнутра полукружним, и куполом коју носе пиластри. Накнадно су дозидане спољна припрата и кула-звоник. Дуж северне, источне и јужне фасаде, испод профилисаног кровног венца, тече фриз слепих аркада. Изнад северних врата налази се камена плоча из 1218. са натписом на старојерменском и старословенском језику, пренета из цркве у Орешковици, познате као Јерменска.