english
Манастир Вујан
Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Вујан
Место
Општина
Период
Период градње
1805
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 378
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
80
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр.оi 134/5 од 18.04.1962. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6

У селу Прислоница недалеко од Чачка, у подножју планина Велики и Мали Вујан, налази се истоимени манастир са црквом посвећеном св. арханђелу Михаилу. У близини темеља разрушеног манастира Обровине, војвода Никола Милићевић Луњевица 1805. подигао је данашњу црквену грађевину, у основи једнобродну, са полукружном олтарском апсидом, припратом изнад које се уздиже кула-звоник и отвореним дрвеним тремом. Једини украс на фасадама су благо профилисани фриз испод кровних венаца и по једна скулптурална представа лава како држи људску главу на закошеним странама звоника. Црква је грађена од ломљеног и притесаног камена и омалтерисана. Живопис из 1808, дело зографа Стојана и Јеремије, пресликао је Рафаило Марковић из Македоније у време обнове цркве између 1939. и 1943, када је постављен и нови иконостас. У припрати је сахрањен војвода Лазар Мутап, прослављени јунак из I српског устанка. Манастирски конак подигао је 1853. кнез Александар Карађорђевић.