english
Манастир Благовештење
Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Благовештење
Место
Горњачка Клисура
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина 14.века и почетак 15.века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 542
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
6
Датум уписа у локални регистар
25.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културе Крагујевац бр.724/1 од 13.07.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6

Изнад десне обале Млаве, на улазу у Горњачку клисуру из правца Петровца, налазе се Митрополија са Малом црквом и манастир Благовештење. Црква манастира Благовештења са пратећим објектима изграђена је на равним платоима добијеним системом каскадно распоређених потпорних зидова. Основа цркве је типични моравски триконхос, па је датована у крај XIV века. У средишту олтарске апсиде пронађена је дводелна камена чесна трпеза. Комплекс манастира Митрополије налази се на просторној заравни испод Малог Вукана. Основа цркве је у облику тролиста са полукружним певничким апсидама. На месту где почињу проширења певничких конхи налазе се пиластри, а у линији пиластра и четири зидана ступца, што није уобичајено код цркава моравског стила. У унутрашњости цркве пронађено је неколико комада декоративне камене пластике и делови велике камене розете на поду спољне припрате. Источно од Велике су остаци Мале цркве (Богородица Пречиста), једнобродне правоугаоне основе са изнутра полукружно, а споља тространом апсидом. Зидови цркве су обложени тесаним квадерима сиге. На очуваним површинама зидова у унутрашњости цркве откривени су остаци живописа из XIV века. Читав комплекс археолошки је истражен између 1979. и 1981, са упоредо обављеним конзерваторским и рестаураторским радовима.