english
Остаци утврђења
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 924 од 15.12.1967. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66)

На брду Хисариште код Крушева налазе се остаци масивног бедема који прате конфигурацију терена и чине основу полукружног облика. Бедем је грађен од ломљеног камена везиван кречним малтером. На појединим местима уочено је да су постојале четвороугаоне куле.