english
Црква св. Димитрија
Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Димитрија
Место
Општина
Период
Период градње
1818
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1240
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решења Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-796/1-69. од 02.12.1969; 01-796/2-69. од 31.03.1971; 01-805/2-71 од 05.06.1972.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Када су племићи из породице Зако саградили дворац на свом поседу у Бајши, недалеко од Бачке Тополе, повезали су га кроз дворски врт са новосаграђеном православном црквом Св. Димитрија. Година завршетка храма, 1818, записана је изнад главног улаза. Црква је једнобродна грађевина са споља тространом а изнутра полукружном апсидом и плитким правоугаоним певницама. Из прочеља се издиже класицистички двоспратни звоник фланкиран забатом, на чијим су крајевима вазе у виду акротерија. На звонику су правоугаони, лучно завршени прозори и окулуси, док су на угловима пиластри са капителима у облику профилисаних архитрава. На западној фасади је плитак ризалит фланкиран пиластрима који су надвишени архитравом украшеним фризом пластично обликованих листова палмете и четворолисних розета. На бочним фасадама су изведене по две нише уоквирене лезенама и надвишене полукружним луковима. Једноставан, издужени унутрашњи простор храма пресведен је полуобличастим сводовима и ојачаним луцима. Луци се на бочним странама ослањају на удвојене класицистичке конзоле које су подухваћене кратким архитравним гредама. Иконостас је 1854. израдио Јован Клајић, ђак бечке уметничке Академије. Иако је по образовању припадао кругу српских романтичара, он је у својим делима показао склоност према назаренском и класицистичком сликарству.