english
Капела св. Антуна пустињака
Основни подаци
Предметна одредница
Капела св. Антуна пустињака
Место
Општина
Период
Период градње
1817
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1192
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
133
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-436/1-70. од 14.07.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Смештена је недалеко од центра Бача, уз пут за Младеново, у шуми Гувниште. Према натпису са забата, изграђена је 1817. на култном месту заснованом још пре 1526. Конципирана је као једнобродна грађевина складних пропорција, са полигоналним олтарским простором на истоку, сакристијом смештеном уз северни зид и мањом кулом-звоником која надвисује западно прочеље. Фасаде су ојачане са пет зиданих контрафора, од којих су два постављена дијагонално на источне углове. Изнад главног улаза је пар трифора, доња са полукружним завршецима прозорских отвора и горња са отворима сломљеним у врху, по угледу на готичке. У унутрашњости цркве је подигнута галерија на којој су смештене мале оргуље, дариване 1864.