english
Самостан часних сестара
Основни подаци
Предметна одредница
Самостан часних сестара
Место
Општина
Период
Период градње
1876
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1193
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
123
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-436/2-70. од 14.07.1970год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Уз северни зид римокатоличке цркве Светог Павла дозидан је 1876. самостан сестара реда Notre Dame. Изградњу је надгледао надбискуп, касније кардинал Људевит Хајнолд, чији се репрезентативни портрет у свечаној, кардиналски црвеној одећи, из 1878. аутора Лошингера, данас чува у самостану. Грађевина је изведена у духу класицизма и састоји се од приземља и спрата. Основа јој је наглашено издужена. Западно прочеље је подељено кордонским венцем на два дела. Прозорски отвори у горњем делу су репрезентативнији, са полукружним завршецима у маниру неороманике. Поткровни венац је изражено профилисан. Вертикална подела прислоњеним пиластрима умирује доминацију хоризонталних линија, дајући здању свеопшти утисак складности. Конзерваторски радови изведени су 1978.