english
Стамбена кула Шабан Цурија
Основни подаци
Место
Горњи Стреоц
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 77/4 од 26.3.1982. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр.19/77).

У селу Горњи Стреоц налази се стамбена кула Шабан Цурија, из 19. века.