english
Црква св. Николе
Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Николе
Место
Општина
Период
Период градње
1805
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1346
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
92
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.127 од 05.06.1967. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Сазидана је 1805. на месту цркве од плетера, срушене 1760. Пројектована је као једнобродна грађевина, у маниру барока. Олтарски простор је споља и изнутра полукружан. Укупним изгледом доминира наглашено висок звоник, призидан уз западни зид. Његову пластичну декорацију чине угаони пиластри, кордонски венци којима је истакнута спратност и вишеструко профилисан кровни венац. Подужне фасаде су украшене прислоњеним пиластрима. Равнотежа и склад остварени су комбинацијом вертикалне и хоризонталне поделе. Сви прозорски отвори су завршени лучно. Њихова величина и бројност доприносе репрезентативном изгледу унутрашњег простора. Богату резбу, налик на чипку, вишеспратне иконостасне преграде извео је Марко Константиновић 1826. Сликана декорација из 1831. рад је Константина Пантелића, школованог у Бечу. Осредњи цртач али изванредан колориста, Пантелић у Бачинцима комбинује елементе барока и класицизма, остварајући једну од значајнијих сликаних религиозних целина за изучавање прелазног периода. Целовити конзерваторско рестаураторски радови изведени су 2004.