english
Црква рођења св. Јована крститеља
Основни подаци
Предметна одредница
Црква рођења св. Јована крститеља
Место
Бачка Паланка
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1783
Аутор
Светислав Личина
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1127
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
89
Датум уписа у локални регистар
06.11.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1322/50. од 12.12.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Једнобродну барокну цркву са звоником, посвећену Рођењу Св. Јована Крститеља, зидали су 1783. мајстори Јосиф Циглер и Ернест Харле. Раскошни иконостас, украшен мноштвом мотива пуних стилизованих облика, минуциозних у обради, рад је дрворезбара Георгија Девића из Бачке Паланке. Исти аутор извео је дрворезбарске радове на свећњацима испред иконостаса и на Христовом гробу. Осликавање иконостаса обавио је 1811. Григорије Јездимировић, мајстор познобарокног опредељења, склон класицистичкој обради монументалних религиозних композиција. Овом сликару приписује се и зидна слика Саваота у слави, у своду над солејом. Христов гроб осликао је Константин Пантелић 1836.