english
Римокатоличка црква св. Арханђела Михајла
Основни подаци
Предметна одредница
Римокатоличка црква св. Арханђела Михајла
Место
Бачки Брег
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1786
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1169
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
118
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.03-284/7-74. од 05.03.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Изведена је 1786. на месту старије црквене грађевине из 1740, у духу барока, са препознатљивим утицајима класицизма. Складних је пропорција, издужене једнобродне основе, са полукружном олтарском апсидом на истоку, уз чији је северни део постављена сакристија и са доминантним западним прочељем над којим се уздиже звоник. Чиста и смирена фасадна декорација, коју чине лезене и плитки лукови којима се завршавају прозорски отвори, усклађена је са осветљеном и пространом унутрашњошћу храма, украшеном прецизно обликованим мобилијаром и јасним орнаменталним мотивима. Декоративност је нешто израженија на полуобличастим луковима, који повезују масивне пиластре прислоњене уз бочне зидове, и на сферним сводовима између њих. Композиције на сводовима извео је 1918. Ебер Шандор. Икону патрона храма на главном олтару израдио је Јозеф Ференц Фалконер, члан познате сликарске породице из Будимпеште, који је радио још у неколико римокатоличких цркава у Бачу крајем XVIII и почетком XIX века. Сцену Pieta на бочном олтару потписао је 1794. Јохан Георг Бадер, највероватније члан сликарске породице из Ајхштата у Немачкој. Конзерваторски радови изведени су 1975–76. и 1983.