english
Римокатоличка црква св. Петра и Павла
Основни подаци
Предметна одредница
Римокатоличка црква св. Петра и Павла
Место
Бачки Моноштор
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1752
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1170
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
160
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.03-285/4-74. од 28.08.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

На месту старијег дрвеног храма сазидана је 1752. нова црквена грађевина, која је свој коначан изглед добила проширивањем, у обнови 1806. Конципирана је као тробродна базилика, монументалних димензија, са средњим бродом вишим и ширим у односу на бочне. Са обе стране олтарске апсиде, споља полигоналне а изнутра полукружне, смештена је по једна сакристија правоугаоне основе. Над западном фасадом уздиже се висок звоник, фланкиран масивним зидом са меандрастим волутама. Изузев пречишћене декоративности прочеља, црква је без фасадног украса. Једино масивни ступци прате поделу унутрашњег простора. Изнад бочних бродова су галерије. Већина покретног материјала припада крају XVIII или почетку XIX века и радови су непознатих аутора. Својим сликарским квалитетима издваја се композиција патрона храма на главном олтару, за коју се претпоставља да је настала половином XVIII века. На представи Св. Мартина бискупа, са бочног олтара, на северном зиду наоса, свој потпис је оставио Илија Лончаревић 1812. Конзерваторско-рестаураторски радови изведени су 1977. и 1990.