english
Словачка евангелистичка црква и парохијски дом
Основни подаци
Предметна одредница
Словачка евангелистичка црква и парохијски дом
Место
Бачки Петровац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1783
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1128
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
90
Датум уписа у локални регистар
06.11.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-662/2-81. од 10.11.1981. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Црква Св. Тројства је конципирана у духу класицизма са преовлађујућим утицајима неоготике, као једнобродна грађевина са полукружном апсидом на истоку и звоником на западној страни. Простор наоса је масивним ступцима подељен на један шири и два ужа травеја изнад којих су подигнуте галерије. Фасадну декорацију чине два реда прозорских отвора од којих се доњи завршавају архитравно а горњи полукружно, са истанчано обрађеним геометријским и биљним орнаментима између, и тимпанони изнад сва три улаза. На тимпанонима изнад бочних улаза уклесани су латински натписи из којих се види да је црква саграђена 1783, а проширена и обновљена 1822. Монументални главни улаз са прислоњеним пиластрима, као и елегантни стубићи и богато профилисан кровни венац на високом зиду звоника наглашавају репрезентативан изглед западног прочеља. Још једна велика обнова цркве и звоника извршена је 1904, да би 1907. био ангажован мајстор Лехоцхог да ослика сцену Тајне вечере на главном олтару. У непосредној близини цркве је саграђен једноспратни парохијски дом са два реда прозора изнад којих су биљним и геометријским мотивима украшене парапетне плоче. Кордонски венац дели фасаде на два дела. Декоративност истичу три архиволте од кованог гвожђа.