english
Црква преноса моштију св. Николе
Основни подаци
Предметна одредница
Црква преноса моштију св. Николе
Место
Бачко Петрово Село
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1777/1780
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1186
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
151
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр.532. од 21.04.1951.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Бачко Петрово село је крајем XVIII века било културно средиште Баната. Изгледа да се ту налазила и радионица једног од најзначајнијих представника српског рококоа, Теодора Илића Чешљара, чије последње остварење представља иконостас рађен управо за цркву у Петровом Селу, посвећену празнику Преноса моштију св. Николе. Овај храм подигнут је између 1777. и 1780, на месту старијег, који се у изворима помиње од почетка XVII века. Висока конструкција Чешљареве олтарске преграде носи готово шездесет икона распоређених у неколико зона: низ престоних икона са представама у соклу и бочним и царским дверима, ред празничних и ред икона са фигурама апостола, као и крст са Распећем уоквирен сценама Страдања. Валовитих архитрава, профилисаних венаца и капитела са изрезбареном биљном орнаментиком која уоквирује композиције и појединачне ликове светитеља, раскошно украшен иконостас чини складну целину са Чешљаревим сликама које одражавају струјања у српској уметности XVIII века. Познатог сликара је затекла смрт током рада у Бачком Петровом Селу (1793); посао је окончао Чешљарев сарадник Димитрије Лазаревић. Иконостас је касније пресликаван и обнављан у више наврата, а током конзерваторских радова (1965–66) очишћен од познијих интервенција.