english
Саборна црква
Основни подаци
Предметна одредница
Саборна црква
Место
Општина
Период
Период градње
1837/1840
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 97
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
97
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културе града Београда бр.285/1 од 25.03.1968.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
УДК
726.7(497.11)

Саборна црква Арханђела Михаила грађена је од 1837. до 1840. на месту старе цркве из 1728, по плановима панчевачког градитеља А. Ф. Кверфелда. Архитектонски је обликована у стилу класицизма, са елементима барока, као једнобродна грађевина са високим звоником на западу. Опремање и декорисање унутрашњости изведено је између 1841. и 1845. Нацрте за резбарске радове израдио је познати вајар и медаљар Димитрије Петровић, док је сликарске радове извео Димитрије Аврамовић, један од најзначајнијих српских сликара XIX века, формиран под утицајем бечке уметничке Академије и назаренских схватања у црквеном сликарству. Саборна црква у Београду спада међу највеће црквене грађевине подигнуте у Кнежевини Србији. Везује се за преломну етапу у развоју српске уметности XIX века и њено приближавање западноевропским токовима. Значајна је и као катедрални храм града за који су везани многи историјски догађаји из прошлости Београда и Србије. У њој се налазе мошти цара Уроша и деспота Стефана Штиљановића, гробнице кнеза Милоша и кнеза Михаила Обреновића као и неких поглавара српске православне цркве. Испред улаза у цркву сахрањени су Доситеј Обрадовић и Вук Караџић. Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству и иконостасу изведени су 1993–1996. Рестаурација фасада урађена је 1996–1997, санација крова, рестаурација ограде и улазне капије 2006.