english
Стамбена кула Лах Сељманај
Основни подаци
Место
Горњи Црнобрег
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 193 од 24.4.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 9/77).

У селу Горњи Црнобрег налази се стамбена кула Лах Сељманаја, из 19. века.