english
Црква св. Петра и Павла
Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Петра и Павла
Место
Општина
Период
Период градње
1766/1778
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1348
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
94
Датум уписа у локални регистар
24.11.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.242 од 19.12.1973. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Изведена је у маниру барока, између 1766. и 1778. Конципирана је као једнобродна црквена грађевина са полукружном олтарском апсидом на истоку. Високи звоник, наглашене лимене капе рокајних форми, накнадно је призидан уз западну фасаду. Складну и смирену фасадну декорацију чине прислоњени пиластри и профилисан кровни венац. Репрезентативан вишеспратан иконостас, богато украшен барокно-рокајним мотивима, рад је непознатог уметника. Дуго се сматрало да је аутор зидне сликане декорације из 1787. Кузман Коларић, плодан познобарокни сликар-декоратер. Новија истраживања указују на Андреју Шалтиста из Новог Сада, чији је потпис пронађен и на иконостасу манастира Привина Глава, такође приписиваном Коларићу. Током времена сликарство олтарске преграде беркасовске цркве је претрпело знатне промене различитим преправкама. За израду живописа ангажован је 1862. Павле Чортановић. Богородичин и митрополитски престо украсио је иконама Светозар Поповић 1910. Конзерваторски радови су изведени 1982.