english
Капела Дунђерски
Основни подаци
Предметна одредница
Капела Дунђерски
Место
Општина
Период
Период градње
1930/1935
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1187
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
152
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.885/48. од 07.06.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

На имању Богдана Дунђерског надомак Бечеја подигнута је, почетком тридесетих година XX века, гробна капела ктитора. Пројекат је урадио чешки архитекта Јосип Краус. Грађевина је основе у облику слободног крста са куполом и портиком испред улаза на западној страни. Северну и јужну фасаду красе трифоре, а на петостраној олтарској апсиди су три једноделна прозора, декорисана у духу моравске школе. Према првобитној замисли, требало је да Краус начини и нацрт иконостаса. Међутим, Урош Предић, као блиски пријатељ Дунђерског и сликар ангажован за израду икона за капелу, није био задовољан Краусовим скицама, те је иконостас изведен по идеји самог Предића. Архитектонски део олтарске преграде одликују симетричност, једноставност и сведеност орнаментике. На њему се налазе иконе сликане у складу са начелима академског реализма, уз доследно поштовање канона православног сликарства. Предићеви цртежи су коришћени и за плоче од фајанса у лунетама портика, док су рељефи у бронзи са ликовима Дунђерског и Предића дело вајара Ђорђа Јовановића. Заштитни радови на капели изведени су 1966, док је конзервација икона била вршена током последње деценије XX века.