english
Црква Ваведења
Основни подаци
Предметна одредница
Црква Ваведења
Место
Општина
Период
Период градње
1750/1800
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1279
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997
Редни број у локалном регистру
1
Датум уписа у локални регистар
18.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 86 од 13.06.1973. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Сремско село Бешка налази се на оброноцима Фрушке горе, десетак километара северно од Инђије. Барокна црква, саграђена у другој половини XVIII века, типичног је изгледа за православне храмове свог времена, изграђене у Карловачкој митрополији са високим звоником на западној страни. Иконостас и архијерејски трон, преовлађујућих класицистичких мотива, резао је познати мајстор Павле Бошњаковић 1836–37. Целокупно сликарство у цркви – иконостас, иконе на архијерејском трону и на певницама, као и зидни живопис – извео је један сликар, Јефтимије Поповић 1840. Иако дубоко у XIX веку, он се стилски надовезује на српску рустично-грађанску варијанту рококоа. Ипак, у свом окружењу сматран је успешним сликарем, пореклом из угледне уметничке породице (праунук Хаџи Рувима и брат Георгија Поповића). Његов опус црквеног сликарства је невелик, будући да је извео само два иконостаса, а много више успеха је имао у изради портрета.