english
Црква рођења св. Јована - Намастир
Основни подаци
Предметна одредница
Црква рођења св. Јована - Намастир
Место
Општина
Период
Период градње
1768/1770
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1101
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 3
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-27/3-72. од 03.03.1972.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Тачан датум подизања српске цркве у Ботошу, посвећене рођењу св. Јована Претече, није познат. Претпоставља се да је „Намастир“, како у народу зову ботошку цркву, изграђен између 1768. и 1770, у време насељавања српских граничара. Према предању, придошли калуђери су направили цркву од бусења, чији се трагови могу и данас видети на олтарском зиду. Била је покривена шиндром која је касније замењена бибер црепом. Не може се тачно утврдити када су извршене преправке. Данас је то једнобродна правоугаона грађевина са несразмерно великом олтарском апсидом и тек наговештеним певничким просторима. Кров изнад олтара је заобљен. Масивни зидови су подзидани опеком. Фасаде су окречене, без декоративне пластике, са пет прозорских отвора и улазом на јужној страни. Конзерваторски радови изведени су 1984.