english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Николе
Место
Општина
Период
Период градње
1575/1625
Ктитор
Јован Драгослав
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 374
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
72
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.923/51 од 23.08.1951. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87
УДК
726.7(497.11)

Храм у Брекову, у близини Ариља, једнобродна је грађевина паровима пиластара подељена на три травеја. Над бочним травејима сазидани су полуобличасти сводови у пуној ширини брода, док је над средишњим купола цилиндричног тамбура. Црква је зидана притесаним каменом, а двосливни кров надвисује купола великог пречника, без кубичног постоља. Олтарска апсида је споља и изнутра полукружна, док су протезис и ђаконикон решени као нише. Изузетна сличност са архитектуром оближње цркве у Брезови омогућује оквирно датовање изградње у крај XVI или почетак XVII века. Живопис храма, делимично оштећен, према стилским одликама припада уметничким токовима друге четвртине XVII века. Лепотом обраде плене ликови у зони стојећих фигура, док је појава ређег иконографског типа троглаве св. Тројице израз сложене догме о једнакости Бога Оца, Бога Сина и св. Духа. Знатне обнове црква је имала 1765, 1824. и 1930, а у последњој је дограђена полуобличасто засведена припрата. У ентеријеру су сачувани скроман иконостас из XIX века и дрвени полијелеј рустичне обраде. Мањи конзерваторски радови обављени су 1985. на архитектури и 1988. на живопису.