english
Црква св. Арханђела Гаврила
Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Арханђела Гаврила
Место
Општина
Период
Период градње
1763/1766
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1283
Датум уписа у централни регистар
29.12.1997
Редни број у локалном регистру
41
Датум уписа у локални регистар
26.12.1997
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 111/71 од 24.05.1971. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
УДК
726.7(497.11)

Јужно од Руме, у селу Буђановцима, налази се једна од најстаријих сремских парохијских цркава. Изграђена је између 1763. и 1766. и посвећена светом арханђелу Гаврилу. Година почетка грађења исписана је изнад јужног портала. Обликом је то једноставна, једнобродна црква барокних стилских одлика, са полукружном олтарском апсидом на истоку и призиданим звоником на западу. Фасаде цркве и звоника украшене су профилисаним кордонским венцима и плитким пиластрима са једноставним капителима. Раскошну барокну резбарију на иконостасу извео је непознати дрворезбар око 1766, док је иконе насликао Јанко Халкозовић пре 1769. Изнад зоне сокла је низ престоних икона са царским и бочним дверима, у другој зони су апостоли, у трећој композиције Великих празника, у четвртој су пророци и слике Христовог страдања, док је у петој Распеће. На соклу иконостаса представљене су старозаветне слике прародитељских грехова, да би као морална опомена упућивале вернике на одолевање искушењима. Зидне слике је урадио 1838. Петар Чортановић. У олтару су насликани архијереји, а у наосу Господ Саваот, јеванђелисти, стојеће фигуре светитеља, Силазак Св. Духа на апостоле, неколико старозаветних тема, Усековање главе св. Јована Крститеља, Христово полагање у гроб, Васкрсење Лазарево, и на западном зиду Каменовање св. Стефана Првомученика. У храму се налазе митрополитски престо и певнице, које је сликама украсио такође Петар Чортановић. Конзерваторско-рестаураторски радови изведени су 1971.